PARKERING 

Parkeringsregler

Bekendtgørelse fra Halsnæs Kommune

Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, ligesom der altid skal være mindst 100 cm fri fortovsbredde.

 

Der kan endvidere parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabat.

Standsning og parkering i øvrigt kun jf. færdselslovens bestemmelser.