SNERYDNING

Vinter Vedligehold 

Man ved aldrig hvornår sneen pludselig falder

Nu er det tid for vintervedligehold og i år har vi måttet finde et nyt firma, der kunne og ville varetage opgaven.

Vi har valgt at entrere med Ellingegaard, v/Martin Nielsen

 

Det er meget vigtigt, at du overholder alle regler omkring vintervedligehold, for at du får mest ud af tjenesten.

 

Følgende regler skal overholdes:

Der må ikke parkeres på fortovene – hvis der er biler, campingvogne, trailer mv parkeret på fortovene, vil der ikke blive ryddet sne eller saltet 5 m før og 5 m efter, og det bliver herefter jeres ansvar, at der er ryddet og farbart.

 

Grene der hænger ud over fortovet skal fjernes, da der kan være risiko for skade af materiel.

 

Der hvor biler, campingvogne og trailere mv er parkeret på vejene, vil der ligeledes ikke blive ryddet sne eller saltet 5m før og 5 m efter.