top of page

GF KYNDELMISSE

Grundejerforeningen Kyndelmisse er en 50 år gammel, velfungerende og økonomisk stærk forening beliggende i Lynæs, tæt ved havn og strand. Her er 149 parceller fordelt på 14 stikveje og Karlshøjvej.

Vores grønne forening

En forening hvor vi kender hinanden

Grundejerforeningen Kyndelmisse ligger skønt placeret i Lynæs tæt ved vandet og med masser af grønne omgivelser. 

 

Det er et roligt kvarter, hvor man trygt kan færdes. Vejene er forbundet med et grønt stisystem, der gør det muligt at komme omkring  i det meste af området uden at skulle ud på en trafikeret vej.

 

De enkelte veje er ikke større, end at alle kender alle, hvilket både gør det hyggeligt og trygt at bo her. Vi er gode til at holde øje med hinandens huse, når det er ferietid.

Da der kun må etableres levende hegn, er her meget grønt og størstedelen af beplantningen er af ældre dato og gør det skønt at færdes i området. 

Vi holder vores forening vedlige

Vi har et velfungerende vintervedligehold og 2 gange årligt foretager bestyrelsen en gennemgang af veje og fortove for fejl og mangler, som så bliver løbende udbedret.

Som grundejer i Kyndelmisse betaler du et årligt kontingent, hvor en andel går til vedligeholdelse af vores private fællesveje. Vores veje blev for ca. 10 år siden nyasfalteret for 1.4 mio. som vi selv havde sparet op.

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores dejlige Grundejerforening

Har du yderligere spørgsmål kan de rettes til bestyrelsen. Kontakt formand Sanne Jespersen via kontaktformular.

bottom of page