top of page

HØNSEHOLD

Hønsehus

Må jeg holde høns? 

I følge de tinglyste deklarationer for udstykningen, må der ikke holdes fjerkræ (høns, ænder, gæs o.l) svin eller andre husdyr, dog undtaget enkelt hund eller kat.

Har du hund, skal du selvfølgelig samle alle dens efterladenskaber op når du går tur. Det er IKKE i orden at lade det ligge på fortove og stier. Din hund må ikke være til gene for dine naboer - dvs stå og gø i mange timer eller løbe løs rundt på vejene.

Der gælder egentlig de samme regler for katte - katten skal holdes på egen grund. En kat kan være til stor gene for dine naboer, og derfor ser vi meget gerne, at Mark- og vejfredsloven bliver overholdt.

bottom of page