Nye parkerings regler i Halsnæs kommune

Der er nu vedtaget nye parkerings regler i Halsnæs Kommune som også gælder for privat fællesvej. Bl. a er der et vigtigt punkt omkring parkering af påhængskøretøjer:

"Tidsbegrænsning for påhængskøretøjer"

§ 2. Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg, må højst parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er anvist ved skiltning eller afmærkning på kørebane.


De nye vedtægter vil i sin helhed blive lagt på hjemmesiden.

60 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ved en fejl sker der for meget opkrævning ved dette års kontingent. Kontingent er fastsat til 1400,- kr. Medlemmer, der betaler via PBS, bedes sende mail til kassereren gebe@live.dk, og angive et kont