Orienteringsbrev vedr.: Vejafvandingsanlæg

Halsnæs Spildevand A/S vil hermed orientere om etablering af en ny rist, også kaldet ACO dræn i lavningen ved Petuniavej 7 samt en ny regnvandsledning, der vil føre vandet til en eksisterende ledning i det grønne areal bagved Petuniavej. Der er endvidere planer om at etablere en regnvandsledning i stien ved Akelejevænget som skal aflaste de eksisterende faskiner i Efterårsbakken.

 

Anlægget vil så vidt muligt blive udført med en opgravningsfri metode, der kaldes for styret underboring, for at minimere trafikale-, støj- og andre gener for beboerne. Det er dog nødvendigt at grave en grube i vejen, hvor ACO drænanlægget vil blive etableret samt en grube i baghaven ved den gl. pumpebrønd. Det etableres endvidere en ny regnvandsledning ved opgravning mellem stien ved den gl. pumpebrønd og den eksisterende ledning i det grønne areal.

Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden november – december 2014. Der kan forekomme nogle mindre afsluttende arbejde i januar 2015.

Vi håber på jeres forståelse, af de gener der indimellem vil være. I kan altid kontakte entreprenøren på stedet.

Hvis I har spørgsmål til projektet i øvrigt eller har brug for yderligere oplysninger, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os pr e-mail:
forsyning@halsnaesforsyning.dk.
I kan løbende se information på Forsyningens Internet side under spildevand og kloakprojekter:
http://halsnaesforsyning.dk/spildevand/kloakprojekter

 

Venlig hilsen

 

Genet Gebremeskel

Ingeniør - spildevand