Grundejerforeningen ” Kyndelmisse”

Referat fra

       BESTYRELSESMØDE

  

       Marts 2017

 

Tilstede: Sanne Jespersen, Gert Jensen, Lisa Wind Gade, Troels Jørgensen og Søren Hagelund

 

Bestyrelsen konstituerer sig.

Næstformand: Søren Hagelund

Sekretær: Lisa Wind Gade

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og fra generalforsamlingen

 Godkendt, uden kommentarer.

 

Regnskab

Regnskabet gennemgået. Der er endnu ikke kommet regning på snerydningen. Kontingent opkrævninger er sendt ud. Der er stadig en grundejer, der ikke har betalt for 2016. Denne regning er sendt ,til advokat.

 

Opfølgning fra generalforsamlingen

1.      Parkerede biler

2.      Vintertjenesten

1.Der vil på hjemmesiden blive skrevet et opslag med henvisning til foreningens vedtægter vedr. parkerede biler. Kommunen vil blive kontaktet m.h.p. retningslinjer og om de kan være med til at håndhæve reglerne.

2. På hjørnet af Erantisvænget og Forårsbakken er en stor fordybning, hvor mistanken gik på, at der var brud på et rør. Forsyningen har været kontaktet og de afviser, at det drejer sig om brud på et rør. Chr. Holte bliver kontaktet m.h.p. reparation af fortovet. Han vil blive bedt om at være obs. På, om der skulle være problemer med rør, når han har gravet fortovet op. Hvis dette er tilfældet, kontaktes forsyningen igen.

 

Klage over hundehold

En grundejer har kontaktet formanden med en klage over hundehold. Kommunen kontaktes for rådgivning og hvilke retningslinjer og regler der er i vores kommune.

 

Eventuelt

Drøftelse af hvordan vi sikre foreningens dokumenter for eftertiden. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Dato for næste møde

27. juni kl. 18.30 hos Troels Jørgensen.

 

Referent Lisa Wind Gade