Grundejerforeningen ” Kyndelmisse”

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE

Mandag den 5.august kl. 18.30


Tilstede: Sanne Jespersen, Ulla Frank, Gert Jensen, Lisa Wind Gade og Søren Hagelund


1 Godkendelse af referat fra sidste møde


Ref. Godkendt uden kommentarer


 2 Regnskab.


Ref. Regnskabet blev gennemgået. Der er fortsat 3 der ikke har betalt. Den ene bliver betalt over en refusion opgørelse fra salg af ejendom. De to andre har fået sendt rykkere.
Godkendt .


3 Ukrudt-breve til omdeling gennemgås. Hvem skal modtage?


Ref. Chr. Holte har brændt ukrudt langs kantsten x 2. Vores område ser generelt forfærdeligt ud. Kommunen overholder ikke det lovede, at brænde x 2 årligt. Der er enighed om, at der også skal brændes ukrudt på Karlshøjvej.
De grunde hvor der er manglende vedligeholdelse, vil få et brev men en henstilling om at få fjernet ukrudtet.
Sanne og Ulla sørger for uddeling af breve.

4 Fortove – reparationer.


Møde og gennemgang af opgaven med Chr. Holte. Hvem deltager?
Ref. Søren, Sanne og Lisa vil sammen med Chr. Holte går tur i området og lave aftale om hvad der skal repareres.


5 Vinter vedligehold – Chr. Holte?


Ref.  Sanne vil spørge Chr Holte om han fortsat vil varetage snerydningen.


6 Eventuelt


Nabohjælp.


Ref. Ulla vil undersøge om vi kan få to skilte til opsætning ved Forårsbakken og Efterårsbakken.
Beboerne omkring fodboldbanen, har et ønske om at kommunen kun slår området 1 gang om året. Beboerne slår selv græsset, så der er stier igennem området.


7 Næste møde


Den. 9. januar kl. 18.30 hos Søren


Generalforsamling d. 25. marts kl. 13.00. Vi forsøger igen at få Fyrgården.