Oktober 2012
 
ÆNDRING AF VANDAFLEDNINGEN I G/F KYNDELMISSE

Halsnæs forsyning ( HF ) er gået i gang med et større kloakprojekt i vores område i samarbejde med NCC.
 
Generelt drejer dette kloakprojekt i området sig om, at reducere overbelastningen af kloaksystemet i Lynæs for regnvand i området, ved at frakoble regnvandet og håndtere det på anden vis.
Samtidigt søger HF at håndtere nogle af de eksisterende regnvandsproblemer i området.

Der er husstandomdelt en seddel med oplysninger om arbejdet. Dette er dog sket ret sent, hvilket HF beklager.

I forbindelse med opstart af dette projekt, har bestyrelsen stilleten del spørgsmål, da det ikke har været helt klart for os, hvad der skulle ske.

1) -  Hvorfor er G/F ikke informeret om dette arbejde?


- Svar:
  På HF`s hjemmeside er der en vandplan for kommunen, og man kan altid holde sig orienteret om status på projekter her. Men vi beklager, at vi ikke har informeret godt nok om projektet og dets omfang og tidsplan.

2) -  Risten for enden af Primulavænget ( tidligere arbejde ) fungerer ikke - vil I se på den, og snarest rette op på fejlen?

Svar:
-  Risten vil blive renset op. Men løsningen her vil ikke fungere optimalt før projektet er afsluttet.

3) -  Der skal etableres regnvandsriste for enden af Hyacintvej og Resedavej og sivebrønde skal cementeres. - Hvorfor?  Her er jo ikke nogen problemer med at komme af med vandet!


Svar: - 
Det er kun måske at overløb fra sivebrønde skal cementeres. Vi er godt bevidst om, at der på Resedavej ikke tidligere har været problemer, men som ovenfor nævnt, handler projektet også om, at frakoble regnvand. Hvis der er problemer på Hyacintvej og Resedavej lægges en ny regnvandsledning og først herefter lukkes for overløb til kloak!
             Det er korrekt at der aldrig har været problemer og der kommer heller ikke med den fremtidige løsning, til at stå vand her.
             Ristene for enden af vejene er beregnet til at håndtere usædvanligt store regnhændelser og er således en ekstra sikring!

4) - Astersvænget - her er og har der i flere år været problemer med store regnmængder. Dette er blevet påtalt mange gange - kommer der snart en løsning her? 

Svar: - 
Det er ikke en del af det igangværende delområde, men indgår i vores planlægning af regnvandshåndtering af området som helhed. Brøndene her er tilsluttet kloaksystemet men vil blive frakoblet, hvis det nye anlæg etableres.
            

---   Dette var en del af de relevante spørgsmål vi fik stillet HF og som driftchef Finn Ellegaard var så venlig at svare på meget hurtigt.
 
       Bestyrelsen håber på, at dette også vil besvare nogle af de spørgsmål som I måtte have. Skulle der dukke yderligere spørgsmål op, er I meget velkomne til at kontakte os, og vi besvarer så godt vi kan, og ellers undersøger vi gerne sagen og vender tilbage hurtigst muligt