DENNE SKRIVELSE ER TIL DE, SOM MANGLER AT FJERNE UKRUDT, OG DENNE UDDELES I POSTKASSER.

 

 

                                                                                                    Hundested, september 2016


Til grundejer i G/F Kyndelmisse .

 

Det er bare ikke godt nok!

 


Bestyrelsen for grundejerforeningen Kyndelmisse besigtiger løbende veje, fortove og stier og har konstateret, at der mangler at blive fjernet en hel del ukrudt ved fortove og kantsten, både så der er fri passage og for at ser bare en lille smule pænt ud!
 
Når græs eller ukrudt vokser ud på dit fortov, skal du fjerne det!
Udhængende grene og hække skal ligeledes klippes, således at de ikke generer gående på fortovet eller trafikken på vejen.

For at holde omkostningerne nede, vil vi opfordre alle grundejerne til selv at holde veje, fortove og stier rene for ukrudt. For i sidste ende, er det os alle i foreningen, som skal være med til at betale for de grundejere, som pga. dårlig vedligeholdelse, får ødelagt fortov eller asfaltbelægning ud for deres ejendom.

Endnu en gang: Frem med haveredskaberne og fjern dit ukrudt 

 

PBV

Sanne W. Jespersen
Formand