Februar 2017

Grundejerforeningen ” Kyndelmisse”

Referat fra

       BESTYRELSESMØDE

    hos Søren Hagelund

      Mandag den 13. februar kl. 18.30

Tilstede: Sanne Jespersen, Ulla Frank, Gert Jensen, Lisa Wind Gade og Søren Hagelund

 

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

Regnskab.

Regnskabet er gennemgået. Der er stadig en enkelt, der ikke har betalt. Den er til inkasso via advokat,. Regnskabet blev godkendt.

 

1. Vintervedligehold

2, Nabohjælp skilte

1.      Der er blevet ryddet når der har været behov. Saltningen af fortovene har været mere moderat i år.

2.      Nabohjælp skilte er nu sat op ved Forårsbakken og Efterårsbakken. 

 

Generalforsamling:

 

På valg:

Formand Sanne Jespersen                         På valg. Modtager genvalg

Kasserer Gert Jensen                                 Ikke på valg

Bestyr. medlem Ulla Frank                       På valg. Modtager ikke genvalg

Bestyr. medlem Lisa Wind Gade              På valg. Modtager genvalg

Bestyr. medlem Søren Hagelund              Ikke på valg

Suppleant til bestyrelsen                           På valg for 1 år

Revisor Niels Rosenberg                          Ikke på valg.

Revisorsuppleant                                      På valg for 1 år          

 

Emner.

 

2. Kontingentet foreslås uændret.

3. Opslag, annoncering, hjemmeside

 

 

1.      Sanne kontakter Troels Jørgensen med forespørgsel, om han ønsker at modtager genvalg.

2.      Honorar foreslås sat 1000 kr. op til alle i bestyrelsen.

3.      Gert lægger indkaldelsen på hjemmesiden. Lisa sørger for annonce til avisen.

Eventuelt

Velkomstbreve

 

Sanne vil tilpasse velkomstbrevene og sørge for at dele ud til dem, der er kommet til vores område i 2016.

 

Næste møde

Generalforsamlingen 25/3 2017 kl.13.00.

 

Referent: Lisa Wind Gade.