Kontingent til grundejerforeningen udgør for 2017, 1400,- kr.

 

Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren.

Regnskab kan sendes til beboere i grundejerforeningen, eller til ejendomsmæglere og advokater, i forbindelse med køb og salg af ejendom, i grundejerforeningen.