Halsnæs kommune.

 

Vedr. brev om overdragelse af betaling for vejbelysning.

 

Vi vil hermed gøre indsigelse imod betaling af vejbelysningen på private fællesveje.

 

Det er urimeligt, at grundejer skal påføres denne ekstra udgift (skjult skatteforhøjelse), samt at grundejerne skal overtage et nedslidt anlæg.

Vejbelysningen på nævnte veje, er udstyret med lamper, som er monteret med EU-65 rør, disse rør udgår.
Dvs. vi inden for en meget overskuelig fremtid,skal have monteret nye lamper, da eksisterende lamper ikke kan ændres til anden type rør!

Denne udgift vil i så fald blive pålagt grundejerne ud fra den skrivelse jeg har modtaget, det er ikke rimeligt.

Før en evt. overdragelse af anlægget bør lamperne i det mindste opdateres til nye energivenlige lamper og denne udgift må Halsnæs kommune påtage sig.

 

Samtidig kan vi ikke se retfærdigheden i den måde udgiften er fordelt på, til den enkelte grundejer. Hvad er årsagen til at nogle parceller har fået reduktion i deres betaling?

Alle grundejer som står i medfølgende skema har udkørsel til den private fællesvej, dvs. alle har glæde af belysningen.

F.eks de sidste grundejer på Resedavej slipper billigere end de andre grundejer, på trods af, at de har glæde af alle lamper på Bellisbakken og Resedavej, når de køre fra og til deres ejendom. Hvor er rimeligheden i denne reduktion?.

Deres grunde udsættes ikke for en urimelig økonomisk belastning, selv om de har facade op til flere veje og stier.

Det skulle da lige være, hvis Halsnæs kommune påtænker sig, at ændre status på de offentlige veje til private fællesvej inden for en overskuelig fremtid.

 

Den skønnet gennemsnitlige årlige enhedspris for en lampe, incl. moms og adm.gebyr.

Hvordan er I kommet frem til denne pris? Hvilken fordelingsnøgle ligger til grund for denne pris?

Det må være rimeligt, at grundejer får oplyst KwH-priser som er brugt i udregningen.

Hvor meget går til adm.gebyr og hvor meget går til belysningen, samt hvor meget afsættes til
vedligeholdelse.

Penge der afsættes til vedligeholdelse, hvordan forrentes disse? Bliver der etableret en konto hvor alle vedligeholdelsesmidler indsættes, så evt. renter kommer grundejer til gode?

 

Hvad er årsagen til, at der ikke er vedlagt kopier af div. paragraffer, som der henvises til i brevet?

 

Da vores veje overgik til Privat fællesvej fik vi pålagt en betydelig udgift til vedligeholdelse af veje og fortov.
Vi overtog nogle meget nedslidte veje, som vi har fornyet for egne midler,og nu prøver I endnu engang at pålægge os en betydelig udgift til vejbelysningen, uden vi får en reduktion i
ejendomsskatten eller kommune skatten.

Det er der ingen rimelighed i, da alle andre grundejer, som tilfældigt bor op til offentlig vej ikke får pålagt samme ekstra ydelser.