Grundejerforeningen Kyndelmisse byder jer  velkommen i vores område. 

Grundejerforeningen med 149 parceller, varetager vores interesser vedrørende veje, fortove og stier m.m.

På vores hjemmeside www.gf-kyndelmisse.dk finder du forskellige oplysninger om os.

F. eks kan du se vores vedtægter samt ordensreglementet, som beskriver spillereglerne, når mange mennesker med hver sin parcel skal fungere med mest muligt hensyn til naboerne.

Du kan også finde referater fra  bestyrelsesmøder, Generalforsamlinge, samt seneste regnskab.

Ligeledes finder du her navnene på den siddende Bestyrelse med telefonnumre og mail-adresser.

På hjemmesiden findes menupunktet kontakt. Her kan I fremsende jeres mail-adresse hvortil meddelelser om nyt på hjemmesiden bl.a. om indkaldelse til Generalforsamling vil blive fremsendt .

Opkrævning af kontingent sker  via PBS, derfor er det en god ide’ at anvende Betalingsservice for betaling af kontingentet til Grundejerforeningen.

Vi håber I bliver glade for at bo i vores dejlige område.

I er naturligvis velkomne til at rette henvendelse til foreningens bestyrelse hvis der er opklarende spørgsmål. 

På Foreningens vegne

 Bestyrelsen.

_________________________________________________________________________________

”Den første lørdag i oktober brugte bestyrelsen på at gennemgå hele udstykningen for ”ukrudtssyndere”.

Det blev en dejlig positiv dag.

Vi ringede på og talte med grundejerne omkring det problem, der nu måtte være hos dem.

Mange var glade for at hilse på os og det gav dem så også mulighed for at stille spørgsmål om andre ting.

De steder der ikke var nogen hjemme, lagde vi en lille skrivelse i postkassen med en lille håndskrevet note.

På turen rundt kunne det ikke undgås, at vi bemærkede, at der var andre ting der kunne gøres lidt bedre.

Bl.a. vil vi gerne henstille til, at grundejere med store nåletræer ved vejen, fjerner de nedfaldne nåle, da de stopper vores kloarker. 

Enkelte steder var der placeret trailere og biler på fortove – ja sågar en stor båd var placeret på fortovet, så passage var umuligt.

Her er det vigtigt, at disse bliver fjernet, således at vores snerydning kan passere uhindret, men også fordi det ødelægger fortovene.

Vi blev på vores tur gjort opmærksom på, at der er flere hundeejere, der lader deres hunde stå og gø i lange perioder.

Det er ikke i orden – og vi henstiller til, at man tænker på sine naboer og ikke lader hundene genere med deres konstante gøen. 

Der er også flere, der har problemer med andres katte, der besørger i haven.

Her er det lidt vanskeligere at holde katten indenfor egen matrikel, men tænk lidt over de gener I påfører andre.

Afslutningsvis kan vi kun endnu en gang opfordre alle grundejere til selv at holde veje, fortove og stier rene for ukrudt mm.

I sidste ende er det jo os alle i foreningen, som skal være med til at betale for de grundejere, som pga dårlig vedligeholdelse får ødelagt fortov eller asfaltbelægning ud for deres ejendom.

Hvis ukrudt og græs vokser ud på dit fortov – så grib haveredskaberne eller en brænder og fjern det.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i G/F Kyndelmisse

 

 

 

 

 

Vedr. skriftlige henvendelser til bestyrelsen i G/F Kyndelmisse.

Har du en sag eller et mindre problem, som bestyrelsen skal se nærmere på,

forventer vi, at du underskriver din henvendelse med navn og adresse.

Dette er, så vi kan melde tilbage med en kommentar eller en evt. løsning på

din henvendelse.

Alle henvendelser uden underskrift vil ikke blive taget seriøst!

Bedste hilsner

Sanne Jespersen

Formand

 

 

www.gf-kyndelmisse.dk